Arbejdsredskaber

GURUBOGEN stiller skarpt på tre temaer, der går igennem hele bogen:

Innovation, Iværksætteri og Autentisk ledelse.

De 100 guru-artikler deler erfaringer og viden fra deres egen virkelighed, og det giver forhåbentlig læseren både inspiration og motivation. Udfordringen kan imidlertid nogle gange være, hvordan man omsætter ny viden til faktisk læring og egne resultater.

Derfor har GURUBOGEN's redaktør Jonathan Løw forsynet hvert tema med en række konkrete arbejdsværktøjer. Vi stiller dem gratis til rådighed for dig nedenfor.

Innovation Iværksætteri Autentisk ledelse
Innovation

Innovation

Nedenfor finder du tre gratis værktøjer til dit arbejde med innovation - uanset om du selv er iværksætter, arbejder med innovation i det offentlige eller gerne vil påvirke innovationskulturen i en større virksomhed. Derudover får du adgang til en såkaldt innovationsstige, der er en konkret måde at finde frem til, hvor I lige p.t. befinder jer i forhold til jeres innovationskultur.

Idéblomsten

Det er vores erfaring, at de bedste idéer udvikles i grupper, da der ved tilstedeværelse af mange forskellige kompetencer også er den diversitet, som altid er gavnlig for innovation.

Læs mere

Reverse brainstorm

Omvendt brainstorming er et sjovt værktøj, der er godt at bruge, hvis processen kører lidt trægt eller er gået helt i stå. 

Læs mere

How-now-wow modellen

How-Now-Wow-værktøjet kan hjælpe dig med at vælge blandt dine gode idéer og udvikle på dem, der måtte have mangler. 

Læs mere

Innovationsstigen

Innovationsstigen er en indikator af, hvor langt en given organisation er nået med implementeringen af deres idéer og dermed skabelsen af en decideret innovationskultur.

Læs mere
Iværksætteri

Iværksætteri

Nedenfor finder du tre gratis værktøjer til dit arbejde med iværksætteri - uanset om du drømmer om at starte op for dig selv, allerede er i gang eller vil gøre den organisation, du er en del af, mere entreprenant...

Force Field analysen

Force-Field-analysen giver dig et visuelt redskab til at kvalificere de idéer, som I overvejer at gå videre med. 

Læs mere

Grib knoglen

Det kan være tidskrævende at holde en masse møder, inden du ved, om du reelt har fat i en god idé. Derfor er ”Grib knoglen!” ofte et godt sted at starte.

Læs mere

Iværksætterens "afprøvningsmodel"

Afprøvningsmodellen kan du bruge til at registrere den feedback, du indsamler i afprøvningsfasen. 

Læs mere
Autentisk ledelse

Autentisk ledelse

Find dit formål

Dette værktøj kan både bruges på virksomheds- og personligt plan. Denne øvelse giver klarhed over, hvad enten dit eller din virksomheds formål består i. 

Læs mere

Lær at genkende gode lederegenskaber

Denne øvelse kan give klarhed over hvilke værdier, du forbinder med en autentisk leder. 

Læs mere

Praktisér dine værdier og principper

Med dette værktøj kan du få overblik over hvilke værdier og principper, der er vigtige for dig, så netop disse værdier kan guide dig gennem autentisk lederskab. 

Læs mere

Træn dig selv til at blive mere autentisk

guide af Gurubogen's redaktør Jonathan Løw

Autenticitet er lig med succes i livet

Læs mere