Force Field analysen

Antal deltagere: Individ/gruppe.
Tidsforbrug: Afhængigt af antal idéer du gerne vil teste
Udbytte: Kvalificering af idéer.

Hvad kan dette værktøj gøre for jer?
Force-Field-analysen giver dig et visuelt redskab til at kvalificere de idéer, som I overvejer at gå videre med. Eksemplet her er i en eksisterende virksomhed, men værktøjet er mindst ligeså oplagt i en start-up.

Hvad skal du bruge?
Papir og skriveredskaber.

Sådan gør du…

1. Lav en linje i midten af et papir – vertikalt. Ovenfor linjen skriver du den idé, du gerne vil vurdere, og på hver sin side af midterlinjen skriver du henholdsvis ”For” og ”Imod”.

2. Notér nu argumenter for og imod den pågældende idé. For at markere argumentets styrke tegner du en pil ved hvert argument. Pilens længde angiver argumentets styrke. Linjens pil skal slutte på midterlinjen.

3. Tænk ikke for meget over hver pil. Brug din mavefornemmelse.

4. Kig nu på din ”Force-Field”-analyse. Spørg dig selv:

a) Hvad peger det overordnet på? Er der mest kraft for eller imod idéen?
b) Kan nogle af disse kraftfelter ændres, hvis du justerer idéen?