Grib knoglen

Antal deltagere: Ubegrænset
Tidsforbrug: Forvent en fuld arbejdsdag
Udbytte: Afprøvning af idéer i praksis.


Hvad kan dette værktøj gøre for jer?
Iværksætteri handler i høj grad om ”at komme ud af bygningen”. Det kan imidlertid være tidskrævende at holde en masse møder, inden du ved, om du reelt har fat i en god idé. Derfor er ”Grib knoglen!” ofte et godt sted at starte.

Hvad skal du bruge?
Mobiltelefoner, papir og skriveredskaber.

Sådan gør du…

1. Teamet deles op i mindre grupper á 3 personer pr. idé.

2. Grupperne bruger 20 minutter på at klargøre et salgspitch, der skal forklare, hvad idéen går ud på. Pitchet skal ikke have til formål rent faktisk at få gennemført et salg/aftale, men designes således at idéen kan præsenteres kort og klart for en mulig kunde og åbne op for kundens spørgsmål, så man opnår størst mulig læring.

3. Når salgspitchet er færdigt, går gruppemedlemmerne igang med at ringe ud og indsamle feedback på idéen. Det er målet for denne øvelse, at der skal opnås forbindelse med minimum 3 relevante stakeholders/kunder for idéen. Der afsættes 1 time til denne del.

4. Gruppen samles nu igen og deler viden omkring responsen. Man bruger herefter 45 minutter på at fine-tune idéen baseret på responsen, og efterfølgende deles viden i plenum og diskuteres der.