How-now-wow modellen

Antal deltagere: Ubegrænset Tidsforbrug: Afhængigt af antal idéer
Udbytte: Selektering af idéer

Hvad kan dette værktøj gøre for jer?
How-Now-Wow-værktøjet kan hjælpe dig med at vælge blandt dine gode idéer og udvikle på dem, der måtte have mangler. Derudover giver det et neutralt sprog at diskutere ud fra, så det bliver nemmere at ”Kill your darlings” – dvs. ikke at vurdere idéerne ud fra, hvem der er kommet med dem, men i stedet basere beslutningerne på idéernes reelle potentiale.

Hvad skal du bruge?
White-board hvor How-Now-Wow-modellen tegnes på.

Sådan gør du…

How-Now-Wow-modellen består af fire kvadrater og to akser. Disse to akser bruger du til at anføre de to selektionskriterier, du vil vurdere idéerne ud fra.
I dette eksempel har vi valgt at vurdere og selektere idéerne ud fra:

Y-aksen: Hvor mange ressourcer, vi forventer, de vil kræve at gennemføre.
X-aksen: Hvor stort forretningspotentialet er i idéerne.

Du tager nu idéerne, én ad gangen, og diskuterer i plenum hvilken kasse den pågældende idé hører til i.

HOW-idéer er de idéer, som vi tror har et stort potentiale, men som er vanskelige at gennemføre i praksis pga. stor usikkerhed / ressourceforbrug.

NOW-idéer er de idéer, vi kan gennemføre nu og her, men som vi tvivler på forretningspotentialet i.

WOW-idéer er de idéer, som både er realiserbare og har et stort forretningspotentiale.

Det tomme felt er til de idéer, vi forkaster med det samme.