Idéblomsten

Antal deltagere: Min 3 og max 5 pr. gruppe
Tidsforbrug: ca. 1 time
Udbytte: Idékatalog (co-created)

Hvad kan dette værktøj gøre for jer?
Det er vores erfaring, at de bedste idéer udvikles i grupper, da der ved tilstedeværelse af mange forskellige kompetencer også er den diversitet, som altid er gavnlig for innovation.
Idéblomsten er derfor designet på en måde, hvor det falder deltagerne naturligt at bygge videre på hinandens gode idéer.

Hvad skal du bruge?
Til dette værktøj skal hver deltager bruge et stykke A4-papir, et stort stykke papir samt en blyant/kuglepen.


Sådan gør du..

Deltagerne fordeler sig først i grupper á max 5 personer pr. gruppe.
Deltagerne får herefter 5 minutter til at skrive gode idéer ned til den problemstilling eller udfordring, som organisationen gerne vil løse (brug A4-papiret til dette formål). Udfordringen kan være alt fra ”Nye produkter/forretningsmuligheder”, ”Bedre processer i økonomiafdelingen” etc.

Når de 5 minutter er gået, tegner hver deltager i gruppen en blomst på det store stykke papir. Der skal altså ikke laves én samlet blomstertegning, men én blomst pr. medlem af gruppen! Antallet af blade på blomsten skal stemme overens med antal deltagere i gruppen.
Deltagerne udvælger nu den idé, de hver især synes bedst om (af deres egne idéer vel at mærke), og giver idéen en overskrift, som de skriver i midten af blomsten. Herefter bruger deltagerne ét af bladene til at uddybe idéen, så den er nem at forstå for de øvrige deltagere i gruppen.

Det er ikke tilladt at snakke sammen i denne del af processen.

Når idéen er blevet tildelt et navn og beskrevet på et blad i blomsten, sender alle deltagerne deres tegninger én gang mod højre. Hver deltager i gruppen læser nu sidemandens idé igennem og stiller spørgsmål, hvis man ikke forstår idéen.
Når idéen er forstået, bruger man ét af de ledige blade i blomsten til at bygge videre på idéen. Det er vigtigt, at man ikke går imod vedkommendes idé eller prøver at tvinge sine egne idéer ned over idéen. Vær i stedet åben overfor potentialet i sidemandens idé og byg videre på denne.

Processen gentages, indtil man atter modtager sin egen blomst.

Når alle deltagere i gruppen sidder med deres egen blomst, læser de herefter på skift deres idé højt for gruppen og tilføjer de kommentarer, som de øvrige i gruppen er kommet med.

Herefter bruger gruppen 10 minutter pr. idé til at gøre dem endnu bedre…