Iværksætterens "afprøvningsmodel"

Antal deltagere: Ubegrænset
Tidsforbrug: Løbende registrering
Udbytte: Visuelt overblik og indsamling af data.


Hvad kan dette værktøj gøre for dig?
Afprøvningsmodellen kan du bruge til at registrere den feedback, du indsamler i afprøvningsfasen. Værktøjet tager sit udspring i det faktum, at alle idéer er baseret på en række antagelser. Det røde felt.
Hver gang vi prøver at komme på nye og innovative løsninger, antager vi, at modtagerne/omverden vil reagere på en bestemt måde. “Hvis vi ændrer dette, så vil det medføre dette”. De grønne felter i modellen.

 

Som det fremgår af modellen, vil nye idéer ofte bestå af antagelser, som allerede er bevist, og som man derfor ikke behøver at bruge tid på at undersøge.
Afprøvningen af gode idéer bør derfor altid fokusere på det eller de områder af idéen, der er mest risikofyldte. Dvs. der hvor vi ikke allerede har viden, som understøtter vores antagelser, eller der hvor andre brancher ikke allerede har bevist for os, at en given idé godt vil kunne lade sig gøre og have succes i praksis.

Eksemplet her stammer fra starten af 00’erne, hvor Apple ville lancere
deres iPod og tilhørende iTunes. På det tidspunkt downloadede folk allerede musik (ulovligt) via Napster, ligesom folk lyttede til musik på gaden via deres klodsede walkmen :-) Den risikofyldte og ikke validerede antagelse i denne case er derfor, hvorvidt folk også vil være villige til at betale for både produkt og download?

Afprøvningsmodellen bliver derfor som følger:

Idé/Hypotese

”Folk vil betale for at downloade musik, som de lytter til i offentligheden”

Minimum Viable Product (MVP)
Design en MVP udgave af din idé. Som vist på billedet er et MVP det mest skrabede produkt, som kan sætte gang i en læreproces sammen med kunderne. Og som gerne skal skabe de første indtægter.

Et Minimum Viable Product bliver bygget med to primære formål:
1. At teste konkrete hypoteser om kundernes problemer og behov.
2. At lære, hvad kunderne i virkeligheden mangler gennem dialog og observation.