Lær at genkende gode lederegenskaber

Tidsforbrug: 30-45 minutter

Hvad kan dette værktøj gøre for dig?
Denne øvelse kan give klarhed over hvilke værdier, du forbinder med en autentisk leder. Øvelsen kan give øget bevidsthed omkring, hvordan du selv fremstår som leder, og hvilke ledere der inspirerer dig og fortsat kan inspirere dig i dit fremtidige arbejdsliv.

Hvad skal du bruge?
Notesbog/papir og pen

Sådan gør du:

Lav to lister. På én af listerne skriver du de ledere ned, som du mener er autentiske. På den anden liste nævner du de ledere, som du ikke forbinder med autentisk ledelse.

En autentisk leder er bl.a. karakteriseret ved: Høj bevidsthed, udvikling af personlige styrker, anerkendelse af personlige svagheder, værdibaseret beslutningstagning, integritet, empati og respekt for andre og mod.

Sammenlign lederne på din første liste med de værdier, som er nævnt i karakteristikken ovenfor. Gør derefter det samme med svarene på din anden liste.

Hvori består forskellen på de to lister? Hvor let er det at genkende gode ledere? Spørg dig selv hvordan du kan lære fra de ledere, du selv anerkendte som autentiske ledere og fortsat lade dig inspirere af dem i dit daglige arbejde som leder.