Praktisér dine værdier og principper

Tidsforbrug: 60-90 minutter

Hvad kan dette værktøj gøre for dig?
Med dette værktøj kan du få overblik over hvilke værdier og principper, der er vigtige for dig, så netop disse værdier kan guide dig gennem autentisk lederskab. Derudover skaber denne øvelse klarhed over, hvor dine etiske grænser går, og hvordan du vil tackle at praktisere dine værdier og principper, selv under stort pres.

Hvad skal du bruge?
Notesbog/papir og pen

Sådan gør du:

Svar på nedenstående spørgsmål og skriv svarene ned i din notesbog eller på et stykke papir:

Hvilke værdier er vigtige i dit liv og i dit lederskab? Efter du har skrevet dem ned, prioritér dem med tal, hvor nummer 1 er vigtigst for dig.

Hvilke af disse værdier er ukrænkelige for dig?

Hvilke af værdierne er ønskelige, men ikke obligatoriske?

Er der nogen af værdierne, der er meget afhængige af hvilken situation/kontekst, du befinder dig i?

Husk på en situation i dit liv, hvor nogle af de værdier, du har listet tidligere, var i konflikt med hinanden. Svar derefter på følgende spørgsmål og skriv svarene ned:

Hvordan løste du denne konflikt?
Hvor tilfreds var du med udfaldet af denne konflikt?

Husk på en situation i dit liv, hvor dine værdier var under pres. Svar derefter på følgende spørgsmål og skriv dem ned:

I hvor høj grad afveg du fra dine værdier i denne situation?
Hvilke ressourcer brugte du under dette pres?
Hvad ville du gøre anderledes, hvis du står i samme situation igen?

Svar på følgende spørgsmål og skriv svarene ned:

Hvilke lederskabsprincipper er vigtige for dig? Efter du har skrevet dem ned, prioritér dem med tal, hvor nummer 1 er vigtigst for dig.
Hvilke etiske grænser vil du på intet tidspunkt overskride?

Husk på en situation hvor du afveg fra dine værdier og dine principper for at opnå dine mål og svar på følgende spørgsmål. Husk at skrive svarene ned:

Hvordan vil du håndtere denne situation, hvis den opstår i fremtiden?
Hvordan kan du næste gang fornemme, at du er ved at afvige fra dine værdier og principper, før det fører til større afvigelser?
Hvordan kommer du tilbage på sporet, når du har afveget fra dine værdier?

Tip: Ofte fungerer det godt at dele sine 3 vigtigste værdier med de mennesker, man arbejder tæt sammen med. Hvis dine kerneværdier er eksplicit forklaret for andre, skal der meget til, før de bevidst vælger at arbejde i mod disse.